česká verze koukněte na náš Facebook

SÚČASNOSŤ ALPENVEREINU

Rakúsky Alpenverein (ÖAV) je dnes so svojimi 520 000 členmi najväčším horolezeckým združením Rakúska. Najdôležitejšími úlohami Alpenvereine ako alpinistického zväzu je podpora a vykonávanie športových aktivít v horách ako sú horská turistika, horské výstupy, lezenie, skialpinizmus a mnohé trendové športy a k tomu potrebné vzdelávanie odborníkov. Na vypracovanie a presadenie konceptu k bezpečnému vykonávanie športu je pri tom kladená veľká pozornosť. Zväz dáva k dispozícii chaty, cesty a vybavenie pre lezenie, a tým požadovanú infraštruktúru. Stará sa o odborné poradenstvo a informácie napr. Svojimi mapami, odbornými časopismi a internetovými službami.
Ako najväčší alpinistický zväz sa považuje za trvalého a účinného zástupca záujmov všetkých športovcov v horách Rakúska.

Spoločenské zameranie


Sociálna angažovanosť zväzu sa stáva viditeľnou vo svojej úspešnej práci s rodinami a mládežou a vo vlastnom programe pre seniorov. Ponúka fundované zážitkovo pedagogické vzdelávanie a celoročne stará o detské a mládežnícke skupiny, prázdninové tábory. A tiež o postihnuté účastníkmi a početné mládežnícke domovy a priestory. Tým, že Alpenverein vedie mládež k zážitkom v prírode a horách, vykonáva dôležitú službu spoločnosti.

Ochranca prírody a životného prostredia


Ako „advokát Álp“ si Alpenverein vybojoval právo zasahovať do usporiadania alpského priestoru a etabloval sa ako ekologické svedomie v otázkach životného prostredia v Alpách. Je krstným otcom a partnerom alpských prírodných parkov a ostatných chránených oblastí. Angažovaní členovia spolupracujú na projektoch pre ochranu prírody a pri vysádzaní lesov v horách.

Kultúrna angažovanosť


Museum Alpenvereinu a jeho zbierky upozorňujú na kultúrne záväzok zväzu. Ten sa prejavuje na výstavách, v literatúre - ako v ročenke „Berg“ – a v tvorivých programoch.

Zväz superlatívov

 

  • 520 000 členov tvoria najväčší rakúsky alpský zväz,
  • 232 horských chát a 13 miest pre prespanie činí Alpenverein najväčším ubytovacím podnikom v Rakúsku,
  • 26 000 km Alpenvereinom udržiavaných ciest je rakúské najväčší športové„náčinie“,
  • chaty a cesty Alpenvereinu rovnako ako viac než 200 lezeckých stien predstavujú podstatnú časť ponuky pre letný turizmus a pre športové aktivity v horách pre takmer 3 milióny Rakúšanov a ďalších turistov z ostatných krajín,
  • viac než 20 000 funkcionárov a tisíce spolupracovníkov sa starajú svojím nasadením o udržanie a poskytovanie tejto ponuky.

Placeholder image

Sekcia Alpenverein Edelweiss


Sekcia EDELWEISS bola založená v roku 1946 a preto v roku 2016 bude oslavovať svoje sedemdesiatročnej jubileum. So svojimi 40 000 členmi patrí medzi tri najväčšie sekcie Rakúskeho Alpenvereinu. Svoje sídlo má na adrese Walfischgasse 12, A-1010 Wien.
Sekcia EDELWEISS je spoločensky užitočné, nadstranické alpské spoločenstvo.
Jeho cieľom, ktorý je definovaný ustanoveniami, je priblížiť členom tejto sekcie alpinistiku v najširšom slova zmysle so všetkými druhmi činnosti, s jej krásou a osobnou dôležitosťou človeka.
Dá sa povedať, že chce v prírode a svete hôr pre človeka vytvoriť priestor pre zážitok, pričom práve jeho udržanie naberá v posledných rokoch stále väčší význam.
Naše motto znie: Viac radosti z hôr s istotou!

Nové logo Alpenvereinu


V roku 2014 pristúpil Rakúsky Alpenverein po takmer 40 rokoch k vytvoreniu nového loga.
Spojenie tradičného elementu s novým súčasným typom písma - presne to dokázal Alpenverein pri vytváraní nového loga. Zatiaľ čo pôvodné písmo Alpenverein sa stalo značne zastaraným, zostáva symbol Edelweiss po prepracovaní hlavným znakom loga. Veď tento symbol je súčasťou loga už 150 rokov.
Nové logo umožňuje prvýkrát zohľadniť štruktúru Alpenvereinu, ktorý je tvorený právne samostatnými sekciami a miestnymi skupinami. Všetkých 195 sekcií a viac ako 200 miestnych skupín sa môže prezentovať ako súčasť Alpenvereinu. Preto aj naša skupina Alpenverein Edelweiss SK prechádza na nové logo.

 

 

Placeholder image